Praktische Info & Algemene VoorwaardenIne Speleers

Hoe plaats je een bestelling

Je selecteert je producten die je wenst te bestellen via de knop ” Kopen”.

Zo belanden ze in je winkelmandje.

De verzendingskosten zijn afhankelijk van het bedrag van bestelling en type product.

Besteldetails

Onze stofjes worden per 10 cm verkocht.  Geef het aantal gewenste eenheden van 10 cm in bij de bestelpagina.

Betaalinfo

via PayPal

via overschrijving

Factuur

Een factuur kunnen jullie steeds per mail aanvragen tot 5 werkdagen na bestelling. Stuur je mailtje naar ine@bolletjeseend.be

Cadeaubonnen

Under constrcution – Maar per mail kunnen jullie deze steeds aanvragen. Stuur je mailtje naar ine@bolletjeseend.be

Gegevens verkoper

Bolletjes Eend

Ine Speleers

Gentsestraat 36A

9660 Brakel

BTW: BE 0546735550

Ine@bolletjeseend.be

Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De verkoopsite http://www.bolletjeseend.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor elke internetgebruiker.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van bolletjeseend.be en op alle met U gesloten overeenkomsten.

Eenieder die een op de site te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.

Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.


2. Bestellen

Bestellingen kunnen via de online winkel of per e-mail op info@bolletjeseend.be geplaatst worden.

U gaat een verkoopovereenkomst aan zodra U uw bestelling verzonden hebt in de online bestelprocedure of per e-mail  en deze door bolletjeseend.be in behandeling werd genomen met andere woorden van het moment dat  U op “verzenden” klikt,  wordt de bestelling definitief bevestigd en geregistreerd en is de verkoop definitief gesloten.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen wordt eraan herinnerd dat  Uw bestelbon  wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

Uw bestelbon wordt  geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en gelden als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen.

Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door bolletjeseend.be.

Bolletjeseend.be heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.


3. Prijzen

De in de laatst verschenen internetpagina van Bolletjeseend.be vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij U aan de internetsite te raadplegen.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Bolletjeseend.be bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

De kosten van verzending worden U voorgeschoten.

Bolletjeseend.be is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan U door te berekenen.


4. Betalingen  

Bestellingen worden pas uitgeleverd na voorafbetaling van het

totaalbedrag (incl. portkosten en eventueel PayPal kosten) op rekening van :


Ine Speleers   Gentsestraat 36A  9660 Brakel

Rekeningnummer        BIC Code

IBAN: BE34 1030 4588 3290

Let op : vermeld altijd bij Uw overschrijving de datum van bestelling en de naam die op het ontvangstadres staat.

De betaling moet binnen de 7 dagen na orderbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven.


5. Levering

Alle bestellingen worden naar het opgegeven adres verzonden (geen postbus adressen). Bolletjeseend.be is niet verantwoordelijk indien een aan huis geleverde zending retour komt door een adresfout of onvolledig adres. Let er dus steeds op dat u het juiste en volledige adres invult.

De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Bolletjeseend.be besteedt de verzendingen uit en is derhalve niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door U bestelde producten.

Bolletjeseend.be levert de bestelling met bekwame spoed af. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het normaal maximum 14 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

Bolletjeseend.be doet zijn best opdat alle door U bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeren wij U zo vlug mogelijk om samen met U te beslissen. Bolletjeseend.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Bolletjeseend.be in overleg met U een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt U dit tot 7 dagen na uw bestelling bij  ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.


6.Retourzendingen

U heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen tot 7 dagen na levering te retourneren. Evenwel dient U Bolletjeseend.be hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden retour.

De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt in hun originele verpakking teruggezonden te worden. Daarnaast dienen zij voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.

Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Bolletjeseend.be U de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend –en verzekeringskosten en een administratiekost voor creditering van €5.00, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

Retourzendingen van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.


7. Garantie

Bolletjeseend.be biedt de door de wet voorziene garanties.

Bolletjeseend.be is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling van een artikel door de klant.

Elk probleem met betrekking tot beschadiging of tekortkoming van een artikel moet binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk of persoonlijk gemeld worden aan info@bolletjeseend.be (het bewijs van de datum van ontvangst moet door de koper steeds aangetoond worden). Bij teruggave moeten alle artikelen schoon en droog zijn, zoniet worden ze zondermeer teruggeven of teruggestuurd.


8. Geschillen  

Het Belgisch recht is van toepassing.